Tin mới
  English
Trang nhất
  Giới thiệu Công ty
  Tổ chức Chứng nhận
 Tin tức trong nước
 Tin tức Quốc tế
 ISO 9000
 ISO 14000
 ISO22000
 HACCP
 SA 8000
 OSHAS 18000
 ISO 27000
 ISO 17025:2005
 GMP
 BRC & IFS
 Dịch vụ khác
  Phiếu đăng ký
  Check mail

BRC & IFS
Tiêu chuẩn BRC toàn cầu là một bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu trong bốn ngành công nghiệp: sản xuất, đóng gói, lưu trữ và phân phối thực phẩm an toàn và sản phẩm tiêu dùng. Ban đầu được phát triển để đáp ứng các nhu cầu của các thành viên của Hiệp hội Bán lẻ Anh, tiêu chuẩn đã được sử dụng trên toàn thế giới và được quy định bắt buộc bởi số lượng ngày càng tăng của các nhà bán lẻ và nhà sản xuất mang nhãn hiệu trong EU, Bắc Mỹ và xa hơn. Chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu, đó là kết quả đạt được thông qua việc đánh giá bởi một cơ quan chứng nhận của bên thứ ba, cam kết với các nhà bán lẻ và nhà sản xuất mang nhãn hiệu về năng lực và trách nhiệm của nhà cung cấp, và làm giảm việc đánh giá riêng lẻ các nhà bán lẻ và nhà sản xuất, do đó làm giảm gánh nặng hành chính từ cả hai phía là nhà cung cấp và khách hàng.

Được xây dựng trên các nguyên tắc dựa trên yêu cầu về nguy cơ rõ ràng, định dạng báo cáo thông tin và năng lực đánh giá viên, các tiêu chuẩn tiếp tục phát triển với sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan.

- Tiêu chuẩn toàn cầu cho an toàn thực phẩm – Phát hành lần 6
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho sản phẩm tiêu dùng – Phát hành lần 3
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho bao gói và Vật liệu bao gói – Phát hành lần 4
- Tiêu chuẩn toàn cầu cho lưu kho và phân phối – Phát hành lần 2

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm – BRC Food

Tiêu chuẩn BRC toàn cầu cho vấn đề an toàn thực phẩm 6 đã được sửa đổi, bổ sung tham khảo ý kiến ​​với các đại diện cấp cao từ các nhà bán lẻ lớn và các công ty dịch vụ thực phẩm, đảm bảo rằng nó vẫn tiếp tục để đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất và nhà bán lẻ.

Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được giới thiệu bởi BRC vào năm 1998 và bây giờ có gần 14.000 giấy chứng nhận tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Phiên bản phát hành lần 6 nhấn mạnh về thực hành sản xuất tốt, bao gồm cả một sự thay đổi trong sự cân bằng của số lượng và độ sâu yêu cầu ủng hộ việc thực hiện của các hệ thống sản xuất tốt trong các nhà máy và tập trung nhiều hơn vào tiêu chuẩn hóa các thực hành tốt nhất cho kiểm toán tiêu chuẩn.

Thay đổi quan trọng cho Phiên bản phát hành lần 6 bao gồm:

- Phần mở rộng về kiểm soát vật thể lạ, vệ sinh, nhà cửa, và chất gây dị ứng
- Giới thiệu một chương trình mới tự nguyện đánh giá 2 giai đoạn không báo trước
- Giảm số lượng các điều khoản để đảm bảo thể hiện một ý tưởng quan trọng, điều này sẽ góp phần vào tính nhất quán của phân loại theo yêu cầu hiện nay.

Lợi ích của các tiêu chuẩn toàn cầu BRC

- Toàn diện và tập trung vào an toàn, hợp pháp và chất lượng
- Yêu cầu rõ ràng và chi tiết dựa trên các nguyên tắc HACCP được hỗ trợ bởi các hệ thống tài liệu
tiêu chuẩn hóa định dạng báo cáo cung cấp thông tin về các mục đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn.
- Hoàn thiện tất cả các điểm không phù hợp được xác định qua đánh giá với bằng chứng bao gồm trong báo cáo trước khi Giấy chứng nhận có thể được phát hành.
  Các tin khác
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015
Giới thiệu về hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015
Giới thiệu về hệ thống quản lý HACCP.
Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ISO 22000: 2005
Giới thiệu tiêu chuẩn An toàn OHSAS 18001 hoặc AS 4804:2001
Lợi ích khi áp dụng Tiêu chuẩn về trách nhiệm xá hội SA8000
Giải pháp tổng thể
Thực hành sản xuất tốt GMP (FM.GMP)
Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025
Khách hàng 

  

R.216 Tòa nhà 133 Thái Hà - Q. Đống Đa - Hà Nội 

ĐT: 024. 3538 0834 - Fax: 024. 3538 0835 - Hotline: 0904 122 579- Mr Ân

Email:anitmcvn@gmail.com    Website: www.itmc.com.vn